Go to top of page

ОСНОВНІ ДАНІ НЗ.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ОДЕСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ імені К. Ф. ДАНЬКЕВИЧА»

Україна,м.Одеса,65023,вул.Дворянська,32

Тел.: 723-20-62; факс:723-20-62; email: oymk @ i.ua.

_____________________________________________________________

Статут

Ліцензія.

Сертифікати.

Правила призначення академічних стипендій

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС РЕАЛІЗУЄТЬСЯ НА ДЕРЖАВНІЙ МОВІ

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про практичну підготовку здобувачів ФПО

Положення про оцінювання та діагностику результатів навчання здобувачів освіти

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ КЗ «ОФКМ ім. К.Ф. ДАНЬКЕВИЧА» ЗА І СЕМЕСТР 2021-2022 н.р.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ В КЗ «ОФКМ ім. К.Ф. ДАНЬКЕВИЧА»

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про дистанційне навчання

Положення про програму навчальної дисципліни (навчального предмета)

Положення про циклову комісію

Положення про індивідуальний навчальний план

Положення про реалізацію права здобувачів на вибір освітніх компонентів

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про розроблення та реалізацію освітньо-професійних програм

Положення про порядок організації інклюзивного навчання

Положення про порядок розробки та затвердження навчальних планів підготовки здобувачів ФМБ

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Комунальному закладі «Одеський фаховий коледж мистецтв імені К. Ф. Данькевича»

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування)

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)

Звіт про діяльність Комунального закладу «Одеський фаховий коледж мистецтв імені К.Ф. Данькевича» за 2021р.

Звіт про діяльність КЗ «ОФКМ ім.К.Ф. Данькевича» за 2022р.

Звіт про діяльність КЗ «ОФКМ ім.К.Ф. Данькевича» за 2023 рік

Положення про стратегії і перспективні напрями розвитку

Місія та стратегія розвитку КЗ «ОФКМ ім. К.Ф. Данькевича» на 2021 — 2025 роки

Анкетування (опитування) стейкхолдерів та учасників освітнього процесу. Результати анкетування

Структура та органи управління

Освітні програми зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво», галузь знань 02 Культура і мистецтво (молодший спеціаліст)

Освітні програми зі спеціальності 024 «Хореографія», галузь знань 02 Культура і мистецтво (молодший спеціаліст)

Освітні програми зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво», галузь знань 02 Культура і мистецтво (Фаховий молодший бакалавр)

Освітні програми зі спеціальності 024 «Хореографія», галузь знань 02 Культура і мистецтво (Фаховий молодший бакалавр)

Освітні програми 2020р. зі спеціальності 024 «Хореографія», галузь знань 02 Культура і мистецтво (Фаховий молодший бакалавр)

Освітні програми 2020р. зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво», галузь знань 02 «Культура і мистецтво» (Фаховий молодший бакалавр)

Освітні програми 2022р. зі спеціальності 024 «Хореографія» галузь знань 02 «Культура і мистецтво» (Фаховий молодший бакалавр)

Освітні програми 2022р. зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» галузь знань 02 «Культура і мистецтво» (Фаховий молодший бакалавр)

Освітньо-професійні програми 2022р. зі спеціальності 024 «Хореографія«, галузь знань 02 «Культура і мистецтво» (Фаховий молодший бакалавр)

Освітньо-професійні програми 2022р. зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво», галузь знань 02 «Культура і мистецтво» (Фаховий молодший бакалавр)

Освітньо-професійні програми 2023р. зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво», галузь знань 02 «Культура і мистецтво»

Навчальні програми ОПП «Хорове диригування»

Навчальні програми ОПП «Фортепіано»

Навчальні програми ОПП «Спів»

Навчальні програми ОПП «Теорія музики»

Навчальні програми ОПП «Оркестрові духові та ударні інструменти»

Навчальні програми ОПП «Оркестрові струнні інструменти»

Навчальні програми ОПП «Музичне мистецтво естради (інструменталісти)»

Навчальні програми ОПП «Музичне мистецтво естради (спів)»

Навчальні програми ОПП «Народне пісенне мистецтво»

Навчальні програми ОПП «Народні інструменти»

Навчальні програми ОПП «Народна хореографія»

Навчальні програми ОПП «Класична хореографія»

Навчальні програми ОПП «Сучасна хореографія»

Циклова комісія «Загальноосвітні, гуманітарні та соціально-економічні дисципліни»

Калькуляція плати за проживання студентів у гуртожитку

Інформація про вакантні посади та проведення конкурсу

Співпраця