Go to top of page

ІСТОРІЯ КОЛЕДЖА

Одеський фаховий коледж мистецтв  імені К.Ф.Данькевича

Одеський фаховий коледж мистецтв було засноване в 1897 році при Одеському відділенні Імператорського російського Музичного товариства. Базою для нього стала професійна музична освіта, яка розпочалася в Одесі ще в 60-ті роки ХІХ століття, коли було відкрито музичні класи при «Товаристві шанувальників музики в Одесі», керівником якого був відомий український композитор П.П.Сокальський, та музична школа при «Товаристві красних мистецтв» («Общество изящных искусств»).

В 1884 році було організовано ІРМТ (Імператорське російське музичне товариство). В 1886 році – відкрито при ньому музичні класи. В 1888 році на посаду директора музичних класів було запрошено російського піаніста, диригента, музично-громадського діяча, професора Петербурзької консерваторії Д.Д.Клімова. Він залучив для викладацької роботи видатних музикантів з Петербурга, Відня, Берліна, Лейпцига, Дрездена та ін. Музичний рівень стрімко зростав. Все це дозволило клопотати про перетворення Класів в Музичне училище. 1 вересня 1897 року Одеське музичне училище розпочало свою діяльність. З цього часу музична освіта в Одесі набула міцної основи. Директором його продовжував бути Д.Клімов. В 1908 році на зміну йому прийшов видатний музикант, композитор та диригент В.Малішевський, призначений по рекомендації М.Римського-Корсакова та О.Глазунова.

На базі Музичного училища в 1913 році біло відкрито Одеську консерваторію. Викладачами її стали, переважно, ті, хто працював раніше в Музичному училищі. Формально Музичне училище закінчило своє існування, але життя його продовжувалось вже в стінах консерваторії. Тут існував розподіл на три курси, по три роки перебування на кожному. Молодший відповідав школі, середній – училищу, старший – консерваторії. В 1917 році на зїзді директорів консерваторій у Петербурзі В.Малішевський ратував за відокремлення Музичних училищ від консерваторій.

В 20-ті роки музичну та театральну освіту було обєднано. В ті часи працював Музично-драматичний інститут ім. Л. ван Бетховена та при ньому Музично-театральний технікум.

В 1934 році після відокремлення театрального факультету інституту було повернено статус консерваторії і відкрито Музичне училище. Так відбулося друге народження цього навчального закладу. В консерваторії та в училищі працювали, здебільшого, одні й ті ж педагоги, створювались спільні колективи: об’єднаний хор консерваторії і училища, симфонічний і духовий оркестри, пізніше – оркестр народних інструментів.

Керівником училища в ці роки була М.М.Базилевич, яка залишилась завідуючою навчальною частиною і в перші післявоєнні роки. Ще йшла Велика Вітчизняна війна, а у звільненій у квітні 1944 року Одесі вже знову стало функціонувати Музичне училище. Директорами в ці роки були, здебільшого, люди, який пройшли війну: В. І. Чижський (з 25.05.1944), В. Г. Снібровський (з 1945), С. М. Капара (з 1948), А. Ф. Дановський (з 1951), А. І. Шумов (з 1952), нарешті, І. Р. Дьяченко (з 1963). Більше 30 років музичне училище очолював заслужений працівник культури України В.П.Богорода (з 1976). На сьогодні директором фахового коледжу мистецтв імені К.Ф. Данькевича  є заслужений працівник культури України, кандидат педагогічних наук — Олена Володимирівна БОРТНІКОВА.

У 1984 році Одеському музичному училищу було присвоєно ім’я видатного українського композитора, піаніста, крупного музично-громадського діяча, уродженця Одеси, який очолив після війни Одеську консерваторію – К.Ф.Данькевича.

В 1997 році училище урочисто відмітило своє 100-ліття. В цьому ж році на його базі відбулося поєднання з Одеським училищем культури.

Одеське училище культури веде історію від 1939 року, коли на базі Політпросвітшколи було засновано Політпросвіттехнікум. В повоєнні роки технікум постійно розширювався. В 1946 році Технікум політпросвіти було перейменовано на Технікум підготовку культурно-освітніх працівників.

Рішенням Міністерства культури СРСР в 1961 році Технікум було перейменовано на Культурно-освітнє училище з 2-ма відділеннями: бібліотечне й клубне. З 1962 року в Училищі працює хореографічне відділення, а з 1975 – відділ народного хорового співу.

В 1990 році рішенням Міністерства культури Культурно-освітнє училище було перейменовано в Одеське училище культури. Нарешті, в 1997 році відбулося  поєднання двох культурно-мистецьких навчальних заклади міста Одеси під назвою Одеське училище мистецтв і культури імені К.Ф.Данькевича.

В 2020 році Одеська обласна рада прийняла рішення про перейменування в Комунальний заклад «Одеський фаховий коледж мистецтв імені К. Ф. Данькевича»

В КЗ «ОФКМ ім. К. Ф. Данькевича» здійснюється підготовка кваліфікованих фахівців: викладачів, концертмейстерів для початкових навчальних закладів, артистів балету, артистів-вокалістів естради, артистів і керівників колективів і закладів та установ мистецтв і культури.

Структурними підрозділами КЗ «ОФКМ ім. К. Ф. Данькевича» є: відділення, циклові й предметні комісії, методична рада, бібліотека, сектор педагогічної практики.

На 1-ому відділенні (денна форма навчання) фахівців готують за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації (освітні програми) «Фортепіано», «Хорове диригування», «Спів», «Теорія музики», «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Народні інструменти», «Естрада», «Естрадний спів» ; на 2-ому відділенні (денна форма навчання) фахівців готують за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво», спеціалізацією (освітньою програмою) «Народне пісенне мистецтво», та спеціальністю 024 «Хореографія» спеціалізаціями (освітніми програмами) «Класична хореографія», «Народна хореографія», «Сучасна хореографія».

В КЗ «ОФКМ ім. К. Ф. Данькевича» працюють циклові комісії: «Фортепіано», «Хорове диригування», «Спів», «Теорія музики», «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Народні інструменти», «Музичне мистецтво естради», «Народне пісенне мистецтво», «Класична хореографія», «Народна хореографія», «Сучасна хореографія», предметні комісії: «Загальне фортепіано», «Концертмейстерський клас», «Фізична культура та фізичне виховання», «Загальноосвітні, гуманітарні та соціально-економічні дисципліни».

За свою більш ніж 100-літню історію навчальний заклад підготував понад 12 тисяч спеціалістів практично з усіх галузей музичного мистецтва й культури. Багато випускників КЗ «ОФКМ ім. К. Ф. Данькевича» внесли вагомий внесок у розвиток вітчизняної культури, прославили українське мистецтво не тільки у нашій державі, а й далеко за її межами: П. Столярський, Я. Зак, Е. Гілельс, Є. Гілельс, Є. Чавдар, Г. Олійниченко, М. Огренич, А. Бойко, Л. Ширіна, професори Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової: кларнетист К. Мюльберг, музикознавці О.Ровенко й О.Сокол, хормейстер А.Авдієвський, співаки Г.Жадушкіна, М.Свидюк, баяністи І.Єргієв і В.Мурза та багато лауреатів міжнародних конкурсів.